Βάζοντας χέρι στο ηλεκτρικό σύστημα

Κυρ, 13/06/2021 - 09:09

Σε ότι αφορά στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, υπάρχουν ορισμένες εργασίες τις οποίες ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μόνοι σας, όπως η αλλαγή ασφαλειών και λαμπτήρων κ.ο.κ.

Το όχημα διαθέτει εναλλάκτη εναλλασσόμενου ρεύματος και σε ό,τι αφορά στις εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι:

1. Κατά την τοποθέτηση μιας μπαταρίας, προσέξτε να συνδεθούν σωστά οι πόλοι της.

2. Ποτέ μην αφήνετε τον εναλλάκτη σε λειτουργία όταν υπάρχει διακοπή σε κύριο κύκλωμα. Η μπαταρία και ο εναλλάκτης δεν θα πρέπει να αποσυνδεθούν, ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

3. Η σύνδεση γείωσης θα πρέπει πάντα να αποσυνδεθεί πρώτη και να συνδεθεί τελευταία, σε περίπτωση για παράδειγμα αντικατάστασης της μπαταρίας. 'Έτσι, αποφεύγεται κίνδυνος τυχόν βραχυκυκλώματος.

Προειδοποίηση! Θυμηθείτε ότι οι μπαταρίες περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, αέριο ιδιαίτερα εκρηκτικό. Τυχόν σπινθήρας που θα δημιουργηθεί αν συνδέσετε εσφαλμένα τα καλώδια, είναι αρκετός για να εκραγεί η μπαταρία και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Αν το οξύ έλθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή με ρούχα, ξεβγάλτε με άφθονο νερό. Αν πεταχτεί στα μάτια, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.

4. Αν κατά την εκκίνηση χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές μπαταρίες (η λεγόμενη βοηθητική μονάδα εκκίνησης, η οποία είναι δυνατό να παράγει υπέρταση καταστρέφοντας έτσι τη μονάδα ελέγχου του κινητήρα), αυτές θα πρέπει να συνδέονται σωστά για να αποφευχθεί βλάβη των ανορθωτών του εναλλάκτη. Το συν θα πρέπει να συνδέεται στο συν και το πλην στο πλην.

5. Κατά τη φόρτιση των μπαταριών, τα καλώδια αυτών θα πρέπει να αποσυνδέονται.

6. Για κάθε είδους εργασία στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, η πρώτη ενέργεια θα πρέπει πάντα να είναι η αποσύνδεση του ρεύματος.

7. Για την εκτέλεση ηλεκτροσυγκολλήσεων, η μονάδα ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει πάντα να συνδέεται όσο το δυνατόν μακρύτερα από το σημείο συγκόλλησης.

Σημείωση! Μετά το μοντάρισμα των συνδέσεων καλωδίων, καθώς και μετά από το πλύσιμο του κινητήρα, θα πρέπει να ψεκάσετε με αντισκωριακό σπρέι στα ηλεκτρολογικά μέρη.

Γενικός διακόπτης μπαταρίας (προαιρετικός εξοπλισμός)

Με τη χρήση του γενικού διακόπτη μπαταρίας, ο οποίος βρίσκεται στο κιβώτιο των μπαταριών, είναι δυνατή η διακοπή του ρεύματος της μπαταρίας (ΟΝ και ΟFF). Όταν το όχημα δεν κινείται, θα πρέπει να διακόψετε το ρεύμα.

1

Εκκίνηση με χρήση εφεδρικής μπαταρίας

Αν για κάποιο λόγο οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί, για να ξεκινήσετε το όχημα, μπορείτε να τραβήξετε ρεύμα από την μπαταρία άλλου οχήματος. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγξτε σε κάθε περίπτωση αν οι δαγκάνες των καλωδίων έχουν συνδεθεί σωστά, έτσι ώστε να μην προκληθούν σπινθήρες κατά την απόπειρα εκκίνησης. Για να αποφευχθεί κίνδυνος τυχόν έκρηξης, συνιστούμε να ενεργήσετε ως ακολούθως:

- Θέστε το κλειδί εκκίνησης στη θέση 0.

- Βεβαιωθείτε ότι η συνολική τάση, ή η τάση συστήματος της εφεδρικής μπαταρίας είναι 24 V.

- Αν η εφεδρική μπαταρία βρίσκεται σε άλλο όχημα, σταματήστε τον κινητήρα του και βεβαιωθείτε ότι τα δύο οχήματα δεν ακουμπούν μεταξύ τους.

- Τοποθετήστε το κόκκινο καλώδιο μεταξύ των δύο θετικών πόλων των μπαταριών, που είναι κόκκινοι ή φέρουν την ένδειξη Ρ ή +.

- Τοποθετήστε μία από τις δαγκάνες του μαύρου καλωδίου στον αρνητικό πόλο της άλλης μπαταρίας, με μπλε χρώμα, ή την ένδειξη Ν ή -.

- Τοποθετήστε την άλλη δαγκάνα του μαύρου καλωδίου σε κάποιο σημείο -σημείο γείωσης- το οποίο είναι κάπως μακριά από την μπαταρία.

- Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος που δίνει ρεύμα. Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για ένα περίπου λεπτό σε στροφές ρελαντί υψηλότερες από τις συνήθεις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

- Ξεκινήστε τον κινητήρα στο όχημα του οποίου η μπαταρία είναι εκφορτισμένη.

Προειδοποίηση! Μη μετακινείτε τις συνδέσεις κατά τη διάρκεια της πρoσπάθειας εκκίνησης (υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες) και μη σκύβετε επάνω από οποιοδήποτε από τις δύο μπαταρίες.

- Αφαιρέστε τα καλώδια κατά την αντίστροφη σειρά από τη σειρά σύνδεσής τους.

Σημαντικό! Η μπαταρία περιέχει οξύ, διαβρωτικό και επιβλαβές για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να χειρίζεστε την μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Στο ζήτημα αυτό, ζητήστε τη βοήθεια του αντιπροσώπου του αυτοκινήτου σας.

Ασφάλειες και ρελέ

Οι ασφάλειες και τα ρελέ του οχήματος βρίσκονται συνήθως εντός της καμπίνας στο μπροστινό πάνελ προς την πλευρά του συνοδηγού, αν και στα νεότερα φορτηγά η ασφαλειοθήκη μπορεί να βρίσκεται σε άλλο σημείο.

Η πρόσβαση στις ασφάλειες και τα ρελέ είναι δυνατή όταν ανασηκωθεί το κάλυμμα και όταν λύσετε τις βίδες οι οποίες συγκρατούν το κάλυμμα, επάνω από τον πίνακα οργάνων.

Επάνω στο κάλυμμα του διαμερίσματος αυτού υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις οι οποίες απεικονίζουν τις θέσεις των ασφαλειών και των ρελέ, καθώς και τη χρήση αυτών.

2

Ασφάλειες

Οι ασφάλειες του ηλεκτρολογικού κέντρου είναι μαχαιρωτού τύπου. Αν μία ασφάλεια σε συγκεκριμένη θέση χρειάζεται αλλαγή συχνά, τότε το όχημα θα πρέπει να ελεγχθεί συνεργείο, σε ότι αφορά το ηλεκτρολογικό σύστημα αυτού.

Προειδοποίηση! Αν κάποια ασφάλεια χρειάζεται αλλαγή, είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να χρησιμoποιείτε πάντα ασφάλεια της ίδιας ονομαστικής τιμής (κίνδυνος πυρκαγιάς).

Ρελέ

Πολλά από τα ρελέ (ηλεκτρονόμους) είναι όμοια και απόλυτα εναλλάξιμα μεταξύ τους. Αν καεί κάποιο ρελέ η λειτουργία του οποίου είναι πρωτεύουσας σημασίας, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο η λειτουργία του οποίου είναι λιγότερο σημαντική.