Τροχοί & TIR

COVID-19: Μέτρα στις επιβατικές μεταφορές για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Από 22/03/2020 και ώρα 6.00 έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΦΕΚ Α/68/20-03-2020. Οι μετακινήσεις των Ελλήνων πολιτών περιορίζονται εντός της ελληνικής επικράτειας και
Σάββατο 28/03/2020 - 10:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Από 22/03/2020 και ώρα 6.00 έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΦΕΚ Α/68/20-03-2020.

Οι μετακινήσεις των Ελλήνων πολιτών περιορίζονται εντός της ελληνικής επικράτειας και γίνονται με ειδικές βεβαιώσεις. Ειδικά για πολίτες που μετακινούνται από και προς τον χώρο εργασίας τους χρειάζεται ειδική βεβαίωση από τον εργοδότη τους.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σε ξένους υπηκόους. Έλληνες πολίτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα οφείλουν να παραμείνουν σε απομόνωση στο σπίτι τους για 14 ημέρες.

Από την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/916/18-03-20, εξαιρούνται οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων (είτε Έλληνες είτε ξένοι υπήκοοι) τα οποία εισέρχονται ή διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, και επιπλέον οι επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit).

Έχουν κλείσει τα σύνορα της Ελλάδας με Αλβανία (αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις), Βόρεια Μακεδονία (αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις) και Τουρκία (αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις). Επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις φορτηγών.

Με την Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία (ΦΕΚ Β/860/15-03-2020), τα σύνορα έχουν κλείσει από 15-03-2020 έως 15-04-2020, ενώ με την Τουρκία από 23-03-2020 έως 15-04-2020 (ΦΕΚ Β/989/22-03-2020).

Όσον αφορά τις μετακινήσεις εντός της χώρας, έχει αποφασισθεί οι μετακινήσεις με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, καθώς και με αστικά λεωφορεία να γίνονται με πληρότητα που δεν ξεπερνά το 50%, τηρουμένων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στη χώρα.

Επιπλέον, μετά την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας στις 22/03/2020 ισχύουν τα εξής:

Για την κίνηση των minibus και ιδιωτικών λεωφορείων χρειάζεται προφανώς η βεβαίωση του εργοδότη και το σχετικό δελτίο κίνησης. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των θέσεων.

Στα ταξί και τα ΙΧ, πέρα από τον οδηγό, επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρχει ασθενής, ο οποίος χρήζει βοηθείας για τη μετακίνηση/μεταφορά του επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και δεύτερος επιβάτης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο που βεβαιώνει την κατάσταση του ασθενούς. Σε περιπτώσεις δηλαδή που έχουμε ανθρώπους με αναπηρία ή κάποιους συνανθρώπους μας που μπορεί π.χ. να χρειάζονται αιμοκάθαρση ή για οποιαδήποτε άλλη επίσκεψη στον γιατρό, επιτρέπεται και ο συνοδός.

Επίσης, σε σχέση με τα ΙΧ υπάρχει εξαίρεση στην περίπτωση των ανήλικων τέκνων, δηλαδή ένας γονέας με 2 ανήλικα τέκνα είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό.

Το όριο των δύο επιβατών ανά όχημα ισχύει και στην περίπτωση μετάβασης σε τελετή, με την εξαίρεση συνύπαρξης συγγενών πρώτου βαθμού, έως τρεις επιβάτες.

Οι οδηγοί μετρό, λεωφορείων και λοιπών ΜΜΜ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και ημερήσια ή εβδομαδιαία βεβαίωση ωραρίου. Σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΟΟΜ465ΧΘΞ-4Ι3) έχει δοθεί παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς    παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό.

 

Ειδικότερα:

Α) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

Β) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

Γ) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

Δ) Παρατείνεται έως τις 31.8.2020, η ημερομηνία για τη θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεώτερης.

Ε) Παρατείνεται έως 31.8.2020, η προθεσμία κατάθεσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ), στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Με εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΨΔΓΩ465ΧΘΞ-1ΜΨ) έχει δοθεί παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ως εξής:

Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31.05.2020 η ισχύς των ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη ήταν από 16.03.2020 έως και τις 31.05.2020.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ- Ιστοσελίδα της ΕΕ για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον τομέα των Μεταφορών σε όλες τις χώρες για τον  COVID-19:

 https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

 

-Ζωντανή ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλες τις χώρες και αφορούν τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) υπάρχει στο site της IRU:

https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info

-Ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας):

 https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

 

Ιστοσελίδα WHO (World Health Organisation)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 -

 

PreviousNext