Μετά από συμφωνία εκπροσώπων πολλών κρατών και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όλα τα πιστοποιητικά οδηγών ADR και ΣΑΜΕΕ (συμβούλων), η ισχύς των οποίων λήγει στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Νοεμβρίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Η συμφωνία είναι πολυμερής με αριθμό Μ324 που σημαίνει ότι η παραπάνω παράταση ισχύει για οδηγούς που ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Μέχρι 26 Μαρτίου την πολυμερή συμφωνία είχαν υπογράψει όλες οι χώρες από τις οποίες διέρχονται τα περισσότερα ελληνικά φορτηγά διεθνών μεταφορών και συγκεκριμένα : Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Τσεχία, Ελβετία,  Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Άγιος Μαρίνος και Λετονία.

Στη πολυμερή αυτή συμφωνία, ενδέχεται να προστεθούν και άλλες χώρες. Αν οδηγοί φορτηγών ADR πρόκειται να ταξιδέψουν ή να διασχίσουν άλλη χώρα, πέρα από τις παραπάνω, θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

Επίσης, με την αμέσως επόμενη πολυμερή συμφωνία με αριθμό Μ325, όλα τα φύλλα δοκιμών και τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Αυγούστου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Αυγούστου 2020.