Τροχοί & TIR

Δεν απαιτείται τιμολόγιο ξενοδοχείου για την απόδειξη της εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Σε μια σημαντική διευκρίνιση προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί φορτηγών δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τιμολόγιο ξενοδοχείου, προκειμένου να αποδείξουν ότι διανυκ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Τετάρτη 04/01/2023 - 10:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε μια σημαντική διευκρίνιση προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί φορτηγών δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τιμολόγιο ξενοδοχείου, προκειμένου να αποδείξουν ότι διανυκτέρευσαν εκτός της καμπίνας του φορτηγού τους, έχοντας συμπληρώσει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας 2006/22/ΕΕ ο έλεγχος των ωραρίων και της εβδομαδιαίας ανάπαυσης γίνεται μόνο από τις καταγραφές του ταχογράφου και δεν αναφέρεται ότι ο οδηγός πρέπει να επιδείξει τιμολόγιο ξενοδοχείου, προκειμένου να αποδείξει ότι διανυκτέρευσε εκτός καμπίνας.

Σύμφωνα με την ίδια επίσημη ερμηνεία της ΕΕ, αν με βάση τα στοιχεία του ταχογράφου προκύπτει περίοδος ανάπαυσης μετά από π.χ. εβδομαδιαία εργασία 45 ωρών, θεωρείται ότι ο οδηγός έλαβε την εβδομαδιαία ανάπαυσή του εκτός καμπίνας. Εκτός και αν κατά τον έλεγχο ο οδηγός βρίσκεται μέσα στην καμπίνα, ενώ θα έχει συμπληρώσει ήδη τις ώρες εργασίας της εβδομάδας και άρα θα έπρεπε να λαμβάνει την εβδομαδιαία ανάπαυση εκτός καμπίνας.

Σημειώνεται ότι το θέμα αυτό τέθηκε από τις Αρχές Ελέγχου προς την ΕΕ με το ερώτημα ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν αν μια περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης έλαβε χώρα εκτός καμπίνας και για τον λόγο αυτό ζητούσαν απόδειξη ξενοδοχείου. Αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, ειδικά για τους οδηγούς διεθνών μεταφορών, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι κάθε απόδειξη εξόδων τους παραδίδεται στον υπεύθυνο της μεταφορικής εταιρείας για την οποία εργάζονται ή -πιο απλά- η προηγούμενη χώρα θα μπορούσε να είναι αυτή της κατοικίας του.

Έτσι, αν οι Αρχές Ελέγχου επιμείνουν στην αναζήτηση στοιχείων για το αν ο οδηγός έλαβε την εβδομαδιαία ανάπαυσή του εκτός καμπίνας στη χώρα που βρισκόταν τότε (κατά τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας), τότε (οι Αρχές Ελέγχου) θα πρέπει να απευθυνθούν στις Αρχές του άλλου κράτους για την αναζήτηση στοιχείων.

Αυτό, πρακτικά, δεν είναι εφικτό παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. σοβαρού ατυχήματος με εμπλοκή του φορτηγού.

Συμπέρασμα: Το πρόστιμο και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο του οδηγού, αυτός θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός καμπίνας λαμβάνοντας την εβδομαδιαία ανάπαυσή του.

Διαβάστε εδώ την επίσημη ανακοίνωση.

PreviousNext