Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για Shuttle Bus 250.000 ευρώ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών κρουαζιερόπλοιων με τουριστικά λεωφορεία, από το σημείο πρόσδεσης του πλοίου (προβλήτες IV-V) έως τον
Παρασκευή 21/10/2022 - 11:45
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Λιμάνι Ηρακλείου
Φωτό: Λιμάνι Ηρακλείου

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών κρουαζιερόπλοιων με τουριστικά λεωφορεία, από το σημείο πρόσδεσης του πλοίου (προβλήτες IV-V) έως τον Επιβατικό Σταθμό και αντίστροφα και με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο ελάχιστος χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι οι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως της εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος και ο χρόνος ισχύς προσφορών είναι 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: ΟΛΗ, Τηλ.: 2810-338115-6, e-mail: info@portheraklion.gr

PreviousNext