Τροχοί & TIR

Διαχείριση μπαταριών οχημάτων υψηλής τάσης

Μετά από εκπαίδευση, οι ηλεκτροτεχνίτες που διαχειρίζονται σήμερα μπαταρίες συμβατικών αυτοκινήτων θα μπορούν να διαχειρίζονται και μπαταρίες οχημάτων υψηλής τάσης. Αυτό αναφέρεται σε σημερινή εγκύκ
Τρίτη 15/11/2022 - 12:07
Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από εκπαίδευση, οι ηλεκτροτεχνίτες που διαχειρίζονται σήμερα μπαταρίες συμβατικών αυτοκινήτων θα μπορούν να διαχειρίζονται και μπαταρίες οχημάτων υψηλής τάσης.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει:

Οι ηλεκτροτεχνίτες της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207) που διαχειρίζονται σήμερα τις μπαταρίες των συμβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με τη διαχείριση αυτών. Μετά την εκπαίδευσή τους εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο του συνεργείου και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

Ο ανωτέρω τεχνίτης είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία επί των συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης και για την παράδοση του συσσωρευτή στο νομίμως λειτουργούν Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υπογράφοντας κατάλληλο αίτημα παράδοσης. Το αίτημα παράδοσης συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή (μπαταρία), η κατάσταση του (used/ χρησιμοποιημένη - τέλος κύκλου ζωής, damaged / ελαττωματική ή critical / σε κρίσιμη κατάσταση), αλλά και η διαθέσιμη συσκευασία του. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χρησιμοποιημένου συσσωρευτή προδιαγράφονται από τον ν. 4819/2021 (Α΄ 129), την υπ’ αρ. 194135/2021 (Β΄ 3407) κ.υ.α. και την υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 (Β΄ 1625) κ.υ.α. όπως εκάστοτε ισχύει.

PreviousNext