Λόγω εργασιών για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας αποφάσισε:

Τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από τη χ/θ 15+000 έως τη χ/θ 15+500 και την παράλληλη εκτροπή αυτής μέσω της Κάθετης Οδού 18, περί τη χ/θ 31+545 της υπό κατασκευής οδού και του προσωρινού κυκλικού κόμβου Κ8.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά το χρονικό διάστημα από 30/06/2022 έως 23/05/2023.