Τροχοί & TIR

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος

Από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. ΝΑΤΟ έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ορφέως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Ορφέως.
Τετάρτη 19/06/2024 - 14:23
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «ΝΕΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ Κ/Δ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙΟΥ», η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αποφάσισε την τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Μεγαρίδος, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. ΝΑΤΟ έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ορφέως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Ορφέως, περιοχής Δήμου Ασπροπύργου, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2024 έως 31-08-2024, κατά τις ώρες 10.00΄ έως 19.00΄.

ΦΑΣΗ Α: Κατάληψη του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ορφέως. 

Ρυθμίσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

- Μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε πενήντα (50) και τελικά σε τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε απόσταση τριακοσίων (300,00) και εκατό (100,00) μέτρων αντίστοιχα, εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν το χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της οδού εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του. 

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3.25μ. 

- Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς που συμβάλλουν στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Μεγαρίδος και βρίσκονται εντός περιοχής εκτέλεσης εργασιών καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

ΦΑΣΗ Β: Κατάληψη του οδοστρώματος σε πλάτος (1) ενός μέτρου από το έρεισμα της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Ορφέως. 

Ρυθμίσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

- Μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε πενήντα (50) και τελικά σε τριάντα (30) χλμ./ώρα, σε απόσταση τριακοσίων (300,00) και εκατό (100,00) μέτρων αντίστοιχα, εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν το χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του. 

- Απαγόρευση προσπέρασης των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της οδού εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν το χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του. 

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 6,5 μ.

PreviousNext