Τροχοί & TIR

Διακοπή κυκλοφορίας στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου. Εκτροπή οχημάτων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τρχαίας Αττικής εφαρμόζεται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, από το 29,0 χλμ. έως το 33,5
Τετάρτη 15/03/2023 - 15:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τρχαίας Αττικής εφαρμόζεται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον αριστερό παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, από το 29,0 χλμ. έως το 33,5 χλμ., περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστημα από 16.03.2023 έως 30.04.2023, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου ¨Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής – Κρήτης (Κοράκια) – Ελληνικό τμήμα 3.10.3 του PCI Euroasia Interconnector¨, ως εξής:

- Στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης (χ/θ) 33,200, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

- Στο ύψος της χ/θ 32,051, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

- Στο ύψος της χ/θ 31,020, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

- Στο ύψος της χ/θ 30,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 

- Στο ύψος της χ/θ 29,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ρυθμίσεις που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

α) Στο ύψος της χ/θ 33,200, τα κινούμενα οχήματα επί του αριστερού παραδρόμου Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται δεξιά στην Ανώνυμη οδό, που βρίσκεται 320,00 μ. προ της χ/θ 33,200, έπειτα αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, αριστερά στην οδό Ειρήνης και δεξιά στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Τα οχήματα, με κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα ακολουθούν την ακριβώς αντίθετη πορεία εκτροπής έως την επανέξοδό τους στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. 

β) Στο ύψος της χ/θ 32,051, τα κινούμενα οχήματα επί του αριστερού παραδρόμου Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται δεξιά στην οδό Ειρήνης, που βρίσκεται 355,00 μ. προ της χ/θ 32,051, έπειτα αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, αριστερά στην οδό Αγ. Τριάδος, δεξιά στην οδό Σαρωνικού, αριστερά στην οδό Αριστείδου και δεξιά στο αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Τα οχήματα, με κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα ακολουθούν την αντίθετη πορεία εκτροπής έως την επανέξοδό τους στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με τη διαφορά ότι θα στρίβουν στην οδό Σαλαμίνας αντί της οδού Σαρωνικού. 

γ) Στο ύψος της χ/θ 31,020, τα κινούμενα οχήματα επί του αριστερού παραδρόμου Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται δεξιά στην οδό Ειρήνης, που βρίσκεται 1386,00 μ. προ της χ/θ 31,020, έπειτα αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, αριστερά στην οδό Αγ. Τριάδος, δεξιά στην οδό Σαλαμίνος, αριστερά στην οδό Αριστείδου και δεξιά στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα ακολουθούν την ακριβώς αντίθετη πορεία εκτροπής έως την επανέξοδό τους στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. 

δ) Στο ύψος της χ/θ 30,000, τα κινούμενα οχήματα επί του αριστερού παραδρόμου Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται δεξιά στην οδό Αριστείδου, που βρίσκεται 845,00 μ. προ της χ/θ 30,000, έπειτα δεξιά στην οδό Σαρωνικού, αριστερά στην οδό Αγ. Τριάδος, αριστερά στην οδό Διγενή Ακρίτα και δεξιά στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Τα οχήματα, με κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα εκτρέπονται αριστερά στην οδό Περικλέους, δεξιά στην οδό Αγ. Τριάδος, δεξιά στην οδό Σαλαμίνος, αριστερά στην οδό Αριστείδου και αριστερά στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. ΑθηνώνΚορίνθου. 

ε) Στο ύψος της χ/θ 29,000, τα κινούμενα οχήματα επί του αριστερού παραδρόμου Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται δεξιά στην οδό Διγενή Ακρίτα, αριστερά στην οδό Αγ. Τριάδος, αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Τα οχήματα, με κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, έπειτα δεξιά στην οδό Αγ. Τριάδος, δεξιά στην οδό Σαλαμίνος και αριστερά στον αριστερό παράδρομο Ν.Ε.Ο. ΑθηνώνΚορίνθου. 

 

 

PreviousNext