Διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Δράμας

Σάβ, 17/12/2022 - 09:00

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2022-2023 με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί), μικρά και μεγάλα λεωφορεία.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μέρες με έναρξή υποβολής προσφορών την 15/12/2022 και λήξη την 27/12/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) καθημερινά από τις 08:00 έως 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), 3ος όροφος, γραφείο Γραμματείας 305, 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Δράμας, Τ.Κ. 666100 Δράμα, και έως την 27/12/2022 και ώρα: 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες: Θ. Καλαϊτζίδης, Τηλέφωνο: 2521351325, e-mail: kalaitzidisth@pamth.gov.gr