Διασύνδεση 97 ΚΤΕΛ για απόκτηση «ακαδημαϊκής ταυτότητας»

Δευ, 29/08/2022 - 09:38

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό για τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας στο πλαίσιο της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται:

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας, το αντικείμενο της προκήρυξης χωρίζεται σε 5 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών της σύμβασης για κάθε μια ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ομαδοποίηση δηλαδή των ΚΤΕΛ σε 5 τμήματα έχει να κάνει με την τεχνική ομοιότητα του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που το κάθε ΚΤΕΛ διαθέτει.

Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ορίστηκε η 28/09/22.

Πληροφορίες: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 11523, ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: Δημήτρης Νικητόπουλος Τηλέφωνο: +30 2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dnikit@grnet.gr.