Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ΚΤΕΛ

Διασύνδεση 97 ΚΤΕΛ για απόκτηση «ακαδημαϊκής ταυτότητας»

29/08/2022 - 09:38

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό για τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό