Τροχοί & TIR

Διευκόλυνση για την άδεια έλξης ελαφρών ρυμουλκούμενων

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντάσσεται στη νέα σύγχρονη μηχανογραφική εφαρμογή και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού
Τετάρτη 22/12/2021 - 12:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντάσσεται στη νέα σύγχρονη μηχανογραφική εφαρμογή και η διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας έλξης οχημάτων κατηγορίας «Ο» (ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα).

Ως εκ τούτου, μετακυλίεται η ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης Αριθ. 292015 (ΦΕΚ4966 Β 27/10/21), η ισχύς της οποίας άρχιζε την 18-12- 2021.

Η οριστική ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής απόφασης θα καθοριστεί από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Συγχρόνως, στο χρονικό αυτό διάστημα θα μελετηθεί η δυνατότητα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αριθ. 292015/2021 απόφαση (βεβαίωση μηχανολόγου) και σε όσα ρυμουλκούμενα δεν είχαν χορηγηθεί σημειώματα έλξης (ιδιοκατασκευές, ρυμουλκούμενα χωρίς έγκριση τύπου) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η περαιτέρω κυκλοφορία τους.

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία που προβλέπει η απόφαση 292015/2021 απαιτεί διαφορετικά δικαιολογητικά για την κατηγορία «Ο» (ελαφρά ρυμουλκούμενα) από τα δικαιολογητικά των βαρύτερων κατηγοριών Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4.

Στα τελευταία περιλαμβάνεται και η βεβαίωση του μηχανολόγου, η οποία, εφόσον επεκταθεί και στα ελαφρά ρυμουλκούμενα («Ο») θα διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους.

PreviousNext