Τροχοί & TIR

Διευκρίνιση: Διαφέρει η μεταφορά κινητών μηχανημάτων από την οδική μεταφορά ογκωδών αντικειμένων

Με την με αρ. πρωτ.: 337465 εγκύκλιο ο υφυπουργός μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος διευκρινίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οδική μεταφορά κινητών μηχανημάτων δεν εφαρμόζονται στην περίπτω
Δευτέρα 31/10/2022 - 17:05
Κοινοποίηση στα Social Media
Όταν το φορτίο που μεταφέρεται είναι κινητό μηχάνημα, απαιτείται ο οδηγός να έχει μαζί του σχέδιο φόρτωσης από μηχανικό
Όταν το φορτίο που μεταφέρεται είναι κινητό μηχάνημα, απαιτείται ο οδηγός να έχει μαζί του σχέδιο φόρτωσης από μηχανικό

Με την με αρ. πρωτ.: 337465 εγκύκλιο ο υφυπουργός μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος διευκρινίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οδική μεταφορά κινητών μηχανημάτων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υπέρβαρων - υπερδιάστατων οχημάτων, για την κυκλοφορία των οποίων ισχύουν οι όροι της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 1161/1977 (Α’ 380) με αποκλειστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα.

Εδώ να σημειώσουμε ότι το παραπάνω άρθρο του προεδρικού διατάγματος 1161/1977 αναφέρει ότι κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων ή αρθρωτών ή συρμών με διαστάσεις μεγαλύτερες των κανονικών, προκειμένου να εκτελέσουν μεταφορές βαρέων ή ογκωδών αντικειμένων που δεν δύνανται να κατατμηθούν ή να αποσυνδεθούν σε μικρότερα τμήματα (Σημείωση ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR: Όπως συμβαίνει με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών). Για την εκτέλεση αυτών των ειδικών μεταφορών απαιτείται και σχετική άδεια από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Υπεύθυνος για την ειδική αυτή μεταφορά είναι ο μεταφορέας.

Μεταφορά κινητών μηχανημάτων

Διαφορετική από πλευράς νομοθεσίας είναι η οδική μεταφορά κινητών μηχανημάτων για την οποία ισχύει η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 93143/2021, η οποία καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία φόρτωσης μηχανημάτων έργων ή αγροτικών μηχανημάτων και ρυμουλκούμενων οχημάτων ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού σε φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Βασικό χαρακτηριστικό της οδικής μεταφοράς κινητών μηχανημάτων πάνω σε φορτηγά είναι η απαίτηση για σχέδιο φόρτωσης (Σ.Φ.) στο οποίο ορίζονται τα στοιχεία (βάρος, διαστάσεις, άξονες κ.λπ.) του μεταφερόμενου οδικού μηχανήματος και ο τρόπος φόρτωσης πάνω στο φορτηγό.

Η μελέτη φόρτωσης και το σχέδιο φόρτωσης συμπληρώνεται και υπογράφεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, για κάθε συνδυασμό οχήματος φόρτωσης - κινητό μηχάνημα φορτίο που μεταφέρεται. Η ευθύνη για την ορθότητα των υπολογισμών, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσδέσεων, την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πρόσδεσης ανήκει αποκλειστικά στον μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη φόρτωσης. Το ΣΦ αναφέρεται σε συγκεκριμένο όχημα φόρτωσης και όμοια κινητά μηχανήματα φορτία.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ 1591/Β/2021.

 

PreviousNext