Δωρεάν στα αστικά οι ένστολοι του υπ. Ναυτιλίας με αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών

Δευ, 16/01/2023 - 11:18
Φωτό: υπ. Ναυτιλίας

Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. (ΟΑΣΘ) αποφασίσθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία.

Έτσι, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύνανται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης των καρτών, το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή αναλαμβάνουν να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή μέτρων τάξεως και ασφάλειας των χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου της Ο.ΣΥ. Α.Ε, καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται, ιδίως, η φύλαξη τερματικών στάσεων της Ο.ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, σημείων αυτόματης πώλησης εισιτηρίων Ο.Α.Σ.Α. εντός λιμένων, η διευκόλυνση κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Ο.Α.Σ.Α. στη χερσαία ζώνη λιμένος και η τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού Ο.Α.Σ.Α. (stands) και φύλαξη αυτού, σε λιμενικά καταστήματα νησιών που θα καθοριστούν μετά από συνεργασία του Ο.Α.Σ.Α. με το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Περάματος.