Τροχοί & TIR

Drone θα φωτογραφίσει τους χώρους της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης

Για έξι ώρες ένα drone (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) θα πετά πάνω από την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας φωτογραφίες του χώρου. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 15/07/2023 στους χώρους της Κεντ
Τετάρτη 12/07/2023 - 13:07
Κοινοποίηση στα Social Media

Για έξι ώρες ένα drone (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) θα πετά πάνω από την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας φωτογραφίες του χώρου.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 15/07/2023 στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί πτήση Drone κατά τις ώρες 10:00 έως 16:00.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ΚΕ.ΜΕ.Α. (ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα που λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Περισσότερες πληροφορίες στο http://kemea.gr/.

Η παραπάνω ενέργεια είναι μέρος του έργου που έχει αναλάβει η εταιρία ΚΕ.ΜΕ.Α. για λογαριασμό της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και έχει ως αποκλειστικό στόχο την ακριβή καταγραφή και αποτύπωση των χώρων της Κεντρικής Αγοράς και την εκπόνηση μελέτης που θα περιλαμβάνει συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών εντός αυτής.

Αναφορικά με τις εικόνες που θα συλλέξει η εταιρεία ΚΕ.ΜΕ.Α. και η διοίκηση της ΚΑΘ ενημερώνει ότι:

Α) Οι εικόνες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό που περιγράφεται παραπάνω.

Β) Οι εικόνες δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.

Γ) Οι εικόνες που θα παραδοθούν στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης θα είναι επεξεργασμένες, ώστε να μην αναγνωρίζονται τυχόν πρόσωπα και οχήματα που κινούνταν στον χώρο κατά τη λήψη των εικόνων.

Δ) Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. και η εταιρεία ΚΕΜΕΑ θα διατηρήσουν στο αρχείο τους μόνο εικόνες στις οποίες δεν αναγνωρίζονται πρόσωπα και οχήματα.

PreviousNext