Μια άλλη πρόταση σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τις ώρες οδήγησης / ανάπαυσης εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας, μετά από ανάλυση των αιτιών που έκαναν τους οδηγούς να υποπέσουν σε παράβαση.

Το συμπέρασμα του Swedish Agency for Economy and Regional Development που ανέλυσε τα στοιχεία των παραβάσεων, ήταν ότι το 70% αυτών οφείλονταν σε άγνοια του οδηγού, ο οποίος μετά το πέρας της εργασίας του, μετακίνησε το φορτηγό του για να αλλάξει σημείο στάθμευσης, είτε για να το πάει σε κάποιο πλυντήριο ή σε άλλο ντεπό, ενώ είχε εξαντλήσει το ωράριό του.

Σε άλλο σημείο, η παραπάνω Σουηδική υπηρεσία, παρατηρεί πως οι κανονισμοί του ταχογράφου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο που θα βοηθούσε στο να κάνει ευκολότερη την καθημερινότητα του οδηγού.

Αντίθετα, αναφέρει πως στις ΗΠΑ, δεν εφαρμόζονται τα ωράρια του ταχογράφου, αφού ο οδηγός θα έχει ξεκοτσάρει το επικαθημενό του ή το συρόμενο. Για τον Καναδά, αναφέρει πως ο οδηγός φορτηγού, δύναται να διανύσει μέχρι και 75 χιλιόμετρα μετά το ωράριό του.

Καταλήγοντας, το Swedish Agency for Economy and Regional Development, καλεί το αρμόδιο υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα παροχής στους οδηγούς των φορτηγών να διανύουν δύο τουλάχιστον χιλιόμετρα εκτός ωραρίων  "για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας τους" και χωρίς (οι οδηγοί) να είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν το λόγο που διήνυσαν αυτά τα χιλιόμετρα, καθώς και τον χρόνο που απαιτήθηκε γι' αυτά. 

Ωστόσο, η εισήγηση αυτή αναφέρεται για εφαρμογή εντός του Σουηδικού εδάφους, καταλήγει όμως με την προτροπή να εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ.