Τροχοί & TIR

Εγκατάσταση μηχανισμού για το αδιάβλητο των θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης από την Περ. Αττικής

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής κατάφερε να θωρακίσει τις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης προκειμένου να εξασφαλιστεί με διαφάνεια και νομιμότητα το αδιάβλητο των διαδικασιών. Τα τεχνι
Παρασκευή 08/09/2023 - 13:08
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής κατάφερε να θωρακίσει τις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης προκειμένου να εξασφαλιστεί με διαφάνεια και νομιμότητα το αδιάβλητο των διαδικασιών. 

Τα τεχνικά μέσα που έχει ήδη εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνουν:

• Φορητή συσκευή (Φασματογράφο) για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής μετάδοσης συχνοτήτων που θα έχει στόχο την νόθευση της διαδικασίας.
• Κεντρική οθόνη που προβάλει τις οδηγίες και τους κανονισμούς για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά και Ρώσικα).
• Φωτογραφική μηχανή που πραγματοποιεί λήψη φωτογραφίας του εξεταζόμενου η οποία διατηρείται κρυπτογραφημένη σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το υλικό αυτό, μετά από εισαγγελική παραγγελία από τις ελεγκτικές αρχές, είναι διαθέσιμο σε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.

Φωτό: Περιφέρεια Αττικής
Φωτό: Περιφέρεια Αττικής

Σε κάθε περίπτωση έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και είναι πλήρως εναρμονισμένα με το GDPR βάσει μελέτης αντικτύπου. Ο τεχνικός εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και στις έξι Αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων που λειτουργούν στην Αττική στις αντίστοιχες διευθύνσεις της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, τα τεχνικά μέσα έχουν τοποθετηθεί στις αίθουσες που λειτουργούν στο Κεντρικό Τομέα, στον Πειραιά, στην Ανατολική Αττική, στο Μαρούσι, στον Άλιμο και την Ελευσίνα.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης αναφερόμενος στη σημαντική αυτή πρωτιά επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Με πράξεις αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δίνουμε προτεραιότητα σε ζητήματα διαφάνειας και νομιμότητας. Κεντρικός στόχος μας παραμένει η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε πρώτοι να εξασφαλίζουμε σύγχρονα συστήματα που ενισχύουν τη διαφάνεια με βάση την οποία διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης στις αίθουσες αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».

PreviousNext