Με σημερινή (4/11/21) εγκύκλιο, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του υπ. Μεταφορών επισημαίνει την ανάγκη συμπληρωματικής επιμόρφωσης του ελεγκτικού προσωπικού των ΚΤΕΟ για το έτος 2021, προτείνοντας συγκεκριμένη εκπαιδευτική ύλη στην οποία, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται ο έλεγχος καταγραφής διανυθέντων χιλιομέτρων και ο έλεγχος για τυχόν αφαίρεση του φίλτρου DPF.

«Σας επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να δίδεται μεγάλη προσοχή στον διεξοδικότερο έλεγχο του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την αφαίρεση ή παραποίηση του φίλτρου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι οπτικός (προς το παρόν) και διενεργείται ψηλαφώντας με ειδικό γάντι ή/και με τη χρήση καθρέπτη το επάνω μη άμεσα ορατό τμήμα του DPF για μη εργοστασιακές συγκολλήσεις που παραπέμπουν σε τομή της συσκευής και αφαίρεσης του ενεργού της υλικού. Σε περίπτωση διαπίστωσης της έλλειψης σημειώνεται ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙΨΗ στο σημείο 8.2.2.1.a», αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου προς τους ελεγκτές των ΚΤΕΟ.