Δύο πιστώσεις συνολικού ύψους 192.400 ευρώ εγκρίθηκαν για την έκτακτη επιδότηση στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Λ.Δ.Χ.), ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα.

Η πρώτη πίστωση ύψους 108.800 ευρώ αφορά σε φυσικά πρόσωπα και η δεύτερη ύψους 83.600 ευρώ αφορά σε νομικά πρόσωπα.