Ελεύθερη επιλογή γιατρού για οδηγούς ταξί

Τετ, 22/12/2021 - 09:56

Καταργείται η απαίτηση που ορίζει ότι οι οδηγοί Ε.Δ.Χ. ή οι οδηγοί των ολικώς εκμισθωμένων Ε.Ι.Χ. θα έπρεπε να εξετάζονται από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στο εξής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να επιλέγει οποιονδήποτε ιδιώτη ιατρό που διατηρεί νόμιμο ιατρείο στη χώρα ή από οποιονδήποτε ιατρό των ιδίων ειδικοτήτων, ο οποίος συμμετέχει ή είναι μέλος ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχει την έδρα της στη χώρα.

Τα παραπάνω ορίζονται με χθεσινή (21/12/21) εγκύκλιο του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, σε εφαρμογή της απόφασης υπ. αριθ. Δ30/Α3/351841/2021.

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου εξετάζεται από ιατρό ειδικότητας:

α. Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού γιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, καθώς και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια,

β. Οφθαλμίατρου και

γ. Ψυχίατρου