Τροχοί & TIR

ΕΛΣΤΑΤ: Οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας (Ιούλιος 2023)

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.721,0 εκατ. ευρώ (7.410,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.098,6 εκατ. ευρώ (8.218,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα
Παρασκευή 08/09/2023 - 14:15
Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 6.721,0 εκατ. ευρώ (7.410,1 εκατ. δολάρια) έναντι 8.098,6 εκατ. ευρώ (8.218,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,0%. 

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 201,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 205,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,0%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.266,3 εκατ. ευρώ (4.731,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.992,2 εκατ. ευρώ (5.096,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 175,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 5,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 174,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθε σε 2.454,7 εκατ. ευρώ (2.678,2 εκατ. δολάρια) έναντι 3.106,4 εκατ. ευρώ (3.121,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 26,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 31,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 47.457,7 εκατ. ευρώ (51.303,3 εκατ. δολάρια) έναντι 52.228,8 εκατ. ευρώ (56.240,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 9,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 617,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 661,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 30.110,2 εκατ. ευρώ (32.740,8 εκατ. δολάρια) έναντι 31.028,2 εκατ. ευρώ (33.552,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 878,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 799,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 ανήλθε σε 17.347,5 εκατ. ευρώ (18.562,5 εκατ. δολάρια) έναντι 21.200,6 εκατ. ευρώ (22.688,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.496,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.460,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%.

PreviousNext