Στις 20 Ιανουαρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η υπ. απόφαση οικ. 54795/2971/20/2020, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σημειώνεται πως αυτή η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 31/12/20, η εφαρμογή, όμως, ορίζεται 20 ημέρες μετά.

Πρόκειται για μια σειρά διατάξεων που αφορούν κατά κύριο λόγο τους εισαγωγείς οχημάτων και τους κατασκευαστές, προκειμένου να λάβουν έγκριση τύπου ΕΕ, είτε για οχήματα που παράγονται σε μικρή σειρά είτε για «επιμέρους έγκριση ΕΕ» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858.

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση έγκρισης τύπου είναι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (ΔΤΟ) του υπ. Μεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και κατασκευαστές οχημάτων ρυμουλκούμενων κ.λπ. μπορούν να ανατρέξουν στην ΥΑ οικ. 54795/2971/20/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5946/Β/20.