Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων

Έναρξη εφαρμογής νέων διατάξεων για εγκρίσεις τύπου ΕΕ οχημάτων

Στις 20 Ιανουαρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η υπ. απόφαση οικ. 54795/2971/20/2020, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση έγκρισης τύπου

Φίλτρα