Ένταξη Εισαγωγέων και Εμπόρων μεταχειρισμένων στην κυκλική οικονομία

Τετ, 04/05/2022 - 12:50

Την ένταξη των εισαγωγέων και των εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία με σκοπό τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Για τον ίδιο λόγο δημιουργείται και Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών οχημάτων.

Για το τελευταίο προβλέπεται η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών βιωσιμότητας και υλοποίηση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για μια σειρά προϊόντων μεταξύ των οποίων και τα ανταλλακτικά οχημάτων.

Όπως αναφέρθηκε, τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης – Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Πράξη 12 της 29.4.2022) στο πλαίσιο ενσωμάτωσης σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

Εδώ να σημειώσουμε ότι τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 0ικονομία με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το νέο σχέδιο παρέχει ένα θεματολόγιο προσανατολισμένο στο μέλλον για την επίτευξη μιας πιο καθαρής και πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης, σε συνεργασία με τους οικονομικούς παράγοντες, τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι η κυκλική οικονομία αποδίδει αποτελέσματα για τους πολίτες, τις περιφέρειες και τις πόλεις, συμβάλλει πλήρως στην κλιματική ουδετερότητα και προσφέρει δυνατότητες για έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση.

1

Κατά προτεραιότητα ηλεκτρονικά, μπαταρίες, οχήματα

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ορισμένοι τομείς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των προϊόντων ή των αλυσίδων αξίας τους και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Στους τομείς αυτούς η χρήση των πόρων είναι μεγάλη και το δυναμικό κυκλικότητας είναι υψηλό. Ως προτεραιότητα στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, έχουν τεθεί οι εξής τομείς:

• ηλεκτρονικά προϊόντα και ΤΠΕ,

• ηλεκτρικές στήλες και οχήματα,

• συσκευασίες,

• πλαστικά,

• κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,

• κατασκευές και κτίρια και

• τρόφιμα, νερό και θρεπτικές ουσίες