Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας

Τετ, 04/05/2022 - 15:09

Μακράς διάρκειας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο 427 χιλ. του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. από αύριο Πέμπτη 5 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων και πλευρικών στηθαίων ασφαλείας της Γέφυρας που βρίσκεται στο παραπάνω χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ όλο το 24ωρο), θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις και θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες

Επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της Άνω Διάβασης καθώς και ταυτόχρονος αποκλεισμός όλων των κλάδων του Α/Κ Ν. Εφέσου.

Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω κατάλληλης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης σε εναλλακτικές διαδρομές μέσω του αυτοκινητόδρομου των Α/Κ Λιτοχώρου (χ/θ 420,259), Η-Α/Κ Δίου (χ/θ 422,394) και Α/Κ Νότιου Κατερίνης (χ/θ 434,203) καθώς και των παραπλεύρων οδών του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα:

-Για τη στένωση λωρίδων της Άνω Διάβασης του Α/Κ Ν. Εφέσου θα εφαρμοστεί το σχέδιο 6-4 (Ειδική περίπτωση προσωρινής σήμανσης για στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία μακράς διάρκειας προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες .

-Για τον αποκλεισμό των κλάδων εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Ν. Εφέσου και στις δύο κατευθύνσεις θα εφαρμοστεί το σχέδιο 5-4α (ειδική περίπτωση προσωρινής σήμανσης για αποκλεισμό κλάδου εξόδου) αντίστοιχα προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και λόγω των μακράς διάρκειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

-Για τον αποκλεισμό των λωρίδων επιτάχυνσης και στις δύο κατευθύνσεις θα εφαρμοστεί το σχέδιο 3-Λ.Ε.Α. (σήμανση έργων μακράς διάρκειας για αποκλεισμό Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες.

- Επισημαίνεται ότι η αρχή των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Ν. Εφέσου περιλαμβάνεται στο αποκλεισμένο τμήμα της Άνω Διάβασης, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη εφαρμογής του αντίστοιχου τοπικού σχεδίου για αποκλεισμό κλάδου εισόδου.

- Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της Άνω Διάβασης του Α/Κ Ν. Εφέσου θα διεξάγονται κανονικά από το υπολειπόμενο πλάτος οδοστρώματος με διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μεγαλύτερο ή ίσο των 2,75 μ.

Το πρόγραμμα των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας διαμορφώνεται ως εξής:

1