Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών του ΠΣΧΕΜ η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Π.Σ.Χ.Ε.Μ. έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος:                        Σκουλικίδης Πέτρος
  • Α’ Αντιπρόεδρος:             Κοντολέων Μάρκος
  • Β’ Αντιπρόεδρος:             Σκλήβας Παναγιώτης
  • Γεν. Γραμματέας:             Σκαρμέας Αργύρης
  • Γραμματέας:                    Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
  • Ταμίας:                            Ντελόπουλος Ζήσης

Μέλη: Βλάχος Κων/νος, Γκίκας Φίλιππος, Ζώτος Κοσμάς, Ιωσηφίσης Σπύρος, Κοττάκης Νικόλαος, Πλέσσας Γεώργιος, Τεγρέλλης Παναγιώτης, Σαχινίδης Βασίλειος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σκουλικίδης είχε έλθει πρώτος σε ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου στις 18 Μαρτίου.