Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ

Δευ, 28/11/2022 - 15:03

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ εγκρίθηκε επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για το έτος 2022 με το ποσό των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2022-2023 και τις παρ. 1.6 και 1.8 του Κανονισμού Εφαρμογής Ε.Σ.Σ.Ε του ΟΑΣΑ.

Το παραπάνω ποσό χορηγείται ως οικονομική βοήθεια για τη στήριξη συλλογικών δράσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.