Τροχοί & TIR

Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ εγκρίθηκε επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για το έτος 2022 με το ποσό των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασ
Δευτέρα 28/11/2022 - 15:03
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ εγκρίθηκε επιχορήγηση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ για το έτος 2022 με το ποσό των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2022-2023 και τις παρ. 1.6 και 1.8 του Κανονισμού Εφαρμογής Ε.Σ.Σ.Ε του ΟΑΣΑ.

Το παραπάνω ποσό χορηγείται ως οικονομική βοήθεια για τη στήριξη συλλογικών δράσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

PreviousNext