Στα 23 εκ. η αποζημίωση ΟΑΣΘ για δικαιούχους δωρεάν ή μειωμένου εισιτηρίου

Τρί, 29/11/2022 - 09:45

Στο πλαίσιο της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ προσδιορίστηκε η αποζημίωση για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΘ στο ύψος των 22.975.192 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2022.

Η αποζημίωση αφορά στις μετακινήσεις των πολιτών-δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΘ.