Τροχοί & TIR

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους «επαγγελματίες αγρότες»

Καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, οι δικαιούχοι και τ
Πέμπτη 25/08/2022 - 11:27
Κοινοποίηση στα Social Media
pick up, agrotiko

Καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια υπολογισμού του φόρου που θα τους επιστραφεί. Ειδικότερα:

1. Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 15η Ιουλίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Επιπλέον, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην καλλιέργεια διαφόρων προϊόντων (αναλυτικοί πίνακες στο ΦΕΚ 4485/Β/24-8-22).

Κριτήρια

1. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ. για το έτος 2022, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωϊκού κεφαλαίου που περιγράφονται στα παραρτήματα της απόφασης (στο ίδιο ΦΕΚ) και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

2. Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων ο συντελεστής ΕΦΚ που ορίζεται στο 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

PreviousNext