Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων στα λεωφορεία και σκύλων θεραπείας

Τετ, 05/04/2023 - 11:43

Σε όλα τα μέσα μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς τοποθετημένα σε κλουβί και συνοδευόμενα.

Αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης…» (άρθρο 20) με το οποίο τροποποιείται προγενέστερη ρύθμιση (νόμος 4830) και ορίζεται ότι:

«Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας και θεραπείας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους».

Στην πράξη, αυτό που προσθέτει η νέα ρύθμιση είναι οι σκύλοι θεραπείας, δηλαδή σκύλοι ειδικά εκπαιδευμένοι για την παροχή βοήθειας και συντροφιάς σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καταστάσεις με έντονο στρες σε άτομα που φιλοξενούνται σε διάφορες μονάδες θεραπείας ή σε παιδιά με αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες.

Εμείς, πάντως, να σημειώσουμε ότι η μεταφορά μικρών ζώων συχνά δημιουργεί προβλήματα στους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι γνωρίζουν μεν τα παραπάνω, αλλά τα αγνοούν οι επιβάτες, με αποτέλεσμα να εναντιώνονται στις υποδείξεις των οδηγών.