Τροχοί & TIR

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων Δήμων και άλλων φορέων

«Οι απαλλαγές των τελών κυκλοφορίας ισχύουν α) για τα αυτοκίνητα καθαριότητας που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους και ανήκουν στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ανε
Τετάρτη 05/04/2023 - 10:51
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Δήμος Αθηναίων
Φωτό: Δήμος Αθηναίων

«Οι απαλλαγές των τελών κυκλοφορίας ισχύουν α) για τα αυτοκίνητα καθαριότητας που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους και ανήκουν στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, στους συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων και στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και β) για τα φορτηγά υδροφόρα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)».

Αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο ίδιο άρθρο (15) διευκρινίζεται ότι «ποσά για τέλη κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων που έχουν εισπραχθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται, ενώ βεβαιωμένες οφειλές από τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα που δεν έχουν εισπραχθεί διαγράφονται».

PreviousNext