Τροχοί & TIR

Έρευνα: Τα Logistics στη διάρκεια της πανδημίας και η επόμενη ημέρα

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα βασικότερα προβλήματα για τις εταιρείες εμπορίας/μεταποίησης αφορούσαν στη διαχείριση αποθεμάτων και προμηθευτών, ενώ για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics
Τρίτη 08/12/2020 - 12:05
Κοινοποίηση στα Social Media

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα βασικότερα προβλήματα για τις εταιρείες εμπορίας/μεταποίησης αφορούσαν στη διαχείριση αποθεμάτων και προμηθευτών, ενώ για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, αφορούσαν στη διανομή των προϊόντων και στις συνεργασίες με τρίτες εταιρείες».

Αυτό μεταξύ άλλων ανέφερε ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL) κατά τη διαδικτυακή 23η συνεδριακή διοργάνωση της EEL.

«Μέσα από την έρευνα που εκπονήσαμε αναδείχθηκαν τα σημεία στα οποία θα εστιάσουν οι εταιρείες και αφορούν στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών logistics, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους, στη μίσθωση/αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων, καθώς, επίσης, στην επένδυση και χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών», σημείωσε ο κ. Ζεϊμπέκης και πρόσθεσε:

«Η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος υιοθέτησε κανόνες ασφαλείας/υγιεινής, μοντέλο τηλε-εργασίας, αύξηση στη συχνότητα των απολυμάνσεων, ωστόσο μόνο το 23% είχε εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Στην πλειοψηφία τους οι εμπορικές/μεταποιητικές εταιρείες αντιμετώπισαν προβλήματα μέσης ή/και πολύ υψηλής σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα, το 86% στην πρόβλεψη ζήτησης, το 83% στις προμήθειες και το 71% στα αποθέματα. Το 35% των εταιρειών εμπορίας/μεταποίησης ανέφερε προβλήματα λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων, ενώ το 23% των εταιρειών 3PL εξαιτίας της έλλειψης αποθηκευτικών χώρων. Προβλήματα, επίσης, που παρατηρήθηκαν αφορούσαν κυρίως στους συνεργάτες οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες μεταφοράς ή ταχυμεταφοράς».

Επιγραμματικά, τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως διατυπώθηκαν κατά τη λήξη του συνεδρίου έχουν ως εξής:

• Η πανδημία του COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στα δίκτυα εφοδιασμού σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο, αλλά αποτέλεσε παράλληλα επιταχυντή σημαντικών αλλαγών & μετασχηματισμών στις διαδικασίες εφοδιασμού πολλών επιχειρήσεων

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικότερα του lockdown, υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, κυρίως στη διανομή, στις επιστροφές και στο customer experience των τελικών πελατών

• Η πλειονότητα των εταιριών του δείγματος υιοθέτησε νέους κανόνες ασφάλειας/υγιεινής, έβαλε σε εφαρμογή εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και ξεκίνησε ενέργειες για δημιουργία ενός πλάνου επιχειρηματικής συνέχειας

• Είναι εμφανές ότι το προσεχές διάστημα οι εταιρίες θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών logistics, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους καθώς, επίσης, στην επένδυση και χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων

• Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των τελικών πελατών έχουν γεννήσει ανάγκες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. Micro-consolidation hubs) αλλά και νέους τρόπους παράδοσης (3hrs. same day-delivery, crowd-delivery, θυρίδες, click ‘n’ collect, κτλ.)

• Η αύξηση για ευελιξία και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (μαζί με την ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων) έχει οδηγήσει σε επενδύσεις/μισθώσεις νέων αποθηκευτικών χώρων ειδικά στην περιοχή του Θριασίου πεδίου

• Στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες του δείγματος θα προχωρήσουν κανονικά στην εφαρμογή των επενδυτικών τους σχεδίων και, παράλληλα, θα δώσουν έμφαση στην εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν στην εκπαίδευση και επιβράβευση του προσωπικού τους, αφού κατανοούν πως οι άνθρωποί τους είναι το βασικό πάγιο τους (asset).

Στη συνεδριακή διοργάνωση, όλοι τόνισαν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες, παρότι επηρεάστηκαν από την πανδημία, κατάφεραν να κρατήσουν την αγορά και κατ’ επέκταση τις κοινωνίες «ανοιχτές», ενώ τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στη μεγιστοποίηση των εμπορευματικών ροών από και προς την Ελλάδα.

Μιλώντας για τη σημασία των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας ο απερχόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Νικόλαος Ροδόπουλος, τόνισε: «Τα Logistics είναι κάτι μεγαλύτερο. Είναι το συνθετικό, λειτουργικό και ρυθμιστικό δομικό στοιχείο που διασυνδέει όλο το παραγωγικό μοντέλο και όλες τις δραστηριότητες, απαιτεί διεθνή σχεδιασμό και οφείλει να είναι αποτελεσματικό, εθνικό και πλουτοπαραγωγικό για την πατρίδα μας».

PreviousNext