Ελληνική Εταιρεία Logistics | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Ελληνική Εταιρεία Logistics

Δείτε τα πορίσματα της 4ης πανελλήνιας έρευνας με τίτλο «Ο Τομέας των Logistics στην Ελλάδα».

Έρευνα: Τα Logistics στην Ελλάδα σήμερα

Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβρη η 4η πανελλήνια έρευνα με τίτλο «Ο Τομέας των Logistics στην Ελλάδα», στην οποία γίνεται μια εμπεριστατωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και οι μελλοντικές τάσεις.
Στελέχη εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για τα επί μέρους θέματα στο τομέα της διαχείρισης των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στην πρώτη σειρά, διακρίνεται ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και δεξιά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Νίκος Ροδόπουλος.

Διαχείριση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Οι τρόποι ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όχι μόνο κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση και μεταφορά, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ενημερωτικής εσπερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics με θέμα «Διαχείρι