Ελληνική Εταιρεία Logistics | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Ελληνική Εταιρεία Logistics

Ελληνική Εταιρεία Logistics: Με Ροδόπουλο συνεχίζει το ΔΣ

Ελληνική Εταιρεία Logistics: Με Ροδόπουλο συνεχίζει το ΔΣ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL) κατά τη διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Οργανισμού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
Δείτε τα πορίσματα της 4ης πανελλήνιας έρευνας με τίτλο «Ο Τομέας των Logistics στην Ελλάδα».

Έρευνα: Τα Logistics στην Ελλάδα σήμερα

Ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβρη η 4η πανελλήνια έρευνα με τίτλο «Ο Τομέας των Logistics στην Ελλάδα», στην οποία γίνεται μια εμπεριστατωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και οι μελλοντικές τάσεις.
Στελέχη εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για τα επί μέρους θέματα στο τομέα της διαχείρισης των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Στην πρώτη σειρά, διακρίνεται ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και δεξιά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Νίκος Ροδόπουλος.

Διαχείριση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Οι τρόποι ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όχι μόνο κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση και μεταφορά, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ενημερωτικής εσπερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics με θέμα «Διαχείρι