Λόγω έργων, από σήμερα, 08/04/21, και μέχρι 30/05/21 και σε 24ωρη βάση, επέρχονται ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στον ανισόπεδο κόμβο της Λυκοποριάς στο 132ο χιλιόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά μήκος της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Λυκοποριά και Π.Ε.Ο. των κλάδων εξόδου των κατευθύνσεων από Αθήνα και από Πάτρα του Α/Κ Λυκοποριάς και περίπου 200 μ. μετά τη συμβολή σ’ αυτή του κλάδου εξόδου από Αθήνα του κόμβου, θα γίνει διακοπή των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στη δεξιά οριογραμμή αυτής, με σκοπό να δημιουργηθεί εργοταξιακή πρόσβαση πλάτους 10 μ. περίπου.

Επίσης, στις κατευθύνσεις κυκλοφορίας προς Πάτρα και προς Αθήνα του Α/Κ Λυκοποριάς του αυτοκινητόδρομου, θα γίνει τοπικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, ώστε να δημιουργηθεί λωρίδα αποκλειστικής χρήσης από τα εργοταξιακά οχήματα, στην οποία αυτά θα μπορούν να αναμένουν πριν να στρίψουν αριστερά και να εισέλθουν στον εργοταξιακό χώρο.