Τροχοί & TIR

Euro 7: Εγκρίθηκαν τα όρια εκπομπών για αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό Euro 7, ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τα όρια εκπομπών για τα οχήματα και την αντοχή των μπαταριών.
Τετάρτη 17/04/2024 - 16:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό Euro 7, ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τα όρια εκπομπών για τα οχήματα και την αντοχή των μπαταριών. 

Το κείμενο που εγκρίθηκε καλύπτει αυτοκίνητα, βαν και βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μία ενιαία νομική πράξη και αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τα καυσαέρια και τα φρένα. Ο νέος κανονισμός θεσπίζει επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις διάρκειας ζωής.

Καλύτερα και καθαρότερα οχήματα

Ο κανονισμός Euro 7 θεσπίζει κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων, αλλά και για άλλους τύπους εκπομπών όπως η τριβή των ελαστικών και οι εκπομπές σωματιδίων κατά την πέδηση. Επίσης, εισάγει απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα της μπαταρίας. Για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, ο κανονισμός διατηρεί τα υπάρχοντα όρια εκπομπών καυσαερίων Euro 6, αλλά εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις για τα στερεά σωματίδια. Για τα λεωφορεία και τα φορτηγά, ο κανονισμός επιβάλλει πιο αυστηρά όρια για διάφορους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι τώρα, όπως το οξείδιο του αζώτου (N2O). Επιπλέον, το Euro 7 εισάγει αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές σωματιδίων που παράγονται κατά το φρενάρισμα, με συγκεκριμένα όρια για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις διάρκειας ζωής για όλα τα οχήματα τόσο όσον αφορά τα χιλιόμετρα όσο και τη διάρκεια ζωής.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, εγκρίθηκε η νομοθετική πράξη.

Αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του.

Οι ημερομηνίες εφαρμογής του κανονισμού θα εξαρτηθούν από το είδος του συγκεκριμένου οχήματος:

  • 30 μήνες για νέους τύπους αυτοκινήτων και φορτηγών και 42 μήνες για νέα αυτοκίνητα και φορτηγά
  • 48 μήνες για νέους τύπους λεωφορείων, φορτηγών και ρυμουλκούμενων και 60 μήνες για νέα λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα
  • 30 μήνες για νέα συστήματα, εξαρτήματα ή χωριστές τεχνικές μονάδες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε αυτοκίνητα και φορτηγά και 48 μήνες για αυτά που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα

Ιστορικό

Ο κανονισμός Euro 7, ο οποίος αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για την αειφόρο και έξυπνη κινητικότητα για το 2020 και το σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης για το 2021, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2022. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση του ή τη «γενική προσέγγισή» του στις 25 Σεπτέμβριος 2023. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία στις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Στις 19 Απριλίου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/851 για την ενίσχυση των προτύπων απόδοσης εκπομπών CO2 για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο οποίος θέτει στόχο μείωσης 100% τόσο για αυτοκίνητα όσο και για φορτηγά από το 2035 και μετά. Ενώ η βιομηχανία προετοιμάζεται για αυτήν την αλλαγή, πράγμα που σημαίνει ότι τα νέα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης και φορτηγά θα απαγορευθούν στην εσωτερική αγορά από το 2035, τέτοια οχήματα θα παραμείνουν διαθέσιμα. Άλλα οχήματα εσωτερικής καύσης (φορτηγά, λεωφορεία και άλλα βαρέα οχήματα) θα συνεχίσουν να παράγονται μετά την ημερομηνία αυτή. Οι κανόνες Euro 7 θα είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των εκπομπών των αυτοκινήτων και των φορτηγών μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ενώ άλλοι κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό (για τα φρένα, τα ελαστικά και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, για παράδειγμα) θα συνεχίσουν να ισχύουν για νέα καθαρότερα αυτοκίνητα και φορτηγά μετά το 2035.

PreviousNext