Εξ αποστάσεως εργασία. Παρατείνεται

Παρ, 29/01/2021 - 09:56

Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αυτό προβλέπεται στην με αριθμό 3813/102 των υπ. Οικονομικών και Εργασίας και ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2021.