Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αχαΐας ο προγραμματισμός των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), για το έτος 2022.

Οι ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων είναι οι εξής:

1

Το ανωτέρω πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο θα καθοριστεί με απόφαση της Υπηρεσίας μας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων αρ. 23, Πάτρα).

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας κατάσταση των υποψηφίων καθώς και των συνημμένων σ’ αυτές δικαιολογητικών πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Η κατάσταση αυτή αποτελεί και αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις.