Εξετάσεις ADR Π.Ε. Ιωαννίνων

Πέμ, 22/12/2022 - 12:40

Η Π.Ε. Ιωαννίνων προκήρυξε εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Οι εξετάσεις αρχικής χορήγησης αδειών θα διεξαχθούν την Πέμπτη 2/2/2023 και οι εξετάσεις ανανέωσης αδειών την Πέμπτη 19/1/2023 και ώρα 09:00 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για λόγους απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στην Δ.Μ.Ε. την Υ/Δ του Δ/ντή σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (φ/α ισχύοντος πιστοποιητικού ADR, παράβολο συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων έως και την Πέμπτη 05/1/2023 τις εξετάσεις ανανέωσης και έως και τη Δευτέρα 16/1/2023 τις εξετάσεις ανανέωσης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.