Καθορίστηκε η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου.

Σύμφωνα με απόφαση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, η 12η.05.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. και τόπος διεξαγωγής αυτών, η αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, επί της οδού Ευριπίδου 98 στη Νέα Ορεστιάδα.