Από την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΑDR) 3ης και 4ης περιόδου έτους 2021. ως εξής:

1

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο, υπόγεια αίθουσα της Δ.Μ.Ε. Π.Ε Κεντρικού τομέα.

Οι εξετάσεις για ΠΕΕ στην Πάτρα

Από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της Γ’ Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την 08η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας (Σταγείρων 23, Πάτρα) και ώρα 08:30 π.μ. (γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και οδικών μεταφορέων επιβατών).

Η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες για τις κατηγορίες εθνικών-διεθνών και δύο ώρες για την κατηγορία διεθνών, προκειμένου για την απόκτηση του ενιαίου Π.Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Σχολές ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.