«Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους».

Τα παραπάνω καθορίζονται με τον νέο νόμο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς στον οποίο περιλαμβάνονται και άλλες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν ότι:

«Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων» και ότι «υπαίτιοι τέλεσης της παράβασης είναι τόσο ο κάτοχος του ζώου όσο και ο ιδιοκτήτης και ο οδηγός του μεταφορικού μέσου, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του μεταφορικού μέσου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την τέλεση της παράβασης».

Αν το ζώο δεν μεταφέρεται μέσα σε ασφαλές κλουβί και δεν συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του σκύλου ή της γάτας, προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εμβολιασμένα για λύσσα

Με τον ίδιο νόμο (4830/18-09-21) ορίζεται ότι οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, σύμφωνα με γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνιάτρου. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του ιού της λύσσας είναι οι 12 εβδομάδες.