Εξετάσεις για Π.Ε.Ε. οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων

Δευ, 28/11/2022 - 09:45

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2022, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής, την 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, στις 08:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν για περισσότερες πληροφορίες.