Προκηρύχθηκαν από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας οι γραπτές εξετάσεις της Γ’ Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021, στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας (Συντριάδα Πύργου) και ώρα 9.00 π.μ. (γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και οδικών μεταφορέων επιβατών). Η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες για τις κατηγορίες εθνικών-διεθνών και δύο ώρες για την κατηγορία διεθνών, προκειμένου για την απόκτηση του ενιαίου Π.Ε.Ε. του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από τις σχολές ΣΕΚΑΜ, στις οποίες φοίτησαν.

Εμείς να σημειώσουμε ότι ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων της ενότητας «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου») και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.yme.gov.gr > Πληροφόρηση για θέματα Οδικού Μεταφορέα.