Εξετάσεις για πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

Πέμ, 11/05/2023 - 11:58

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας καθορίστηκε ως ημερομηνία γραπτής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα η Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σχολή ΣΕΚΑΜ, στην οποία φοίτησαν, καθώς και στο τηλ.: 22373 52526, email: i.tsaknis@pste.gov.gr