Εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας

Πέμ, 23/02/2023 - 16:12

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής καθορίστηκαν οι ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψήφιων, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών για την 1η, 2η, 3η & 4η Εξεταστική Περίοδο έτους 2023.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεως της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός Αμφιθέατρο ). Στις 09:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επαρκείας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων η Επιβατών, ως εξής:

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
4η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν για περισσότερες πληροφορίες.