Μεταβίβαση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο

Παρ, 24/02/2023 - 09:25
Φωτό: Prodea Investments

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι την 22.02.2023 προχώρησε στην υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΘΕΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ιδιοκτήτριας οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 146 χιλ. τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο οποίο έχει ανεγερθεί σύγχρονο ενεργειακά αποδοτικό συγκρότημα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής αποτελούμενο από τέσσερα (4) αυτόνομα κτήρια συνολικής επιφάνειας 59.015 τ.μ.. 

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του συγκροτήματος ανήλθε σε €38,1εκ. και η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια του πράσινου ομολόγου που εξέδωσε η PRODEA το 2021. 

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην επενδυτική στρατηγική της PRODEA για ενίσχυση της παρουσίας της στον νευραλγικό κλάδο των logistics αλλά και για τον εμπλουτισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της με ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.