Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Οδικών Μεταφορέων Επιβατών και Εμπορευμάτων 1ης 2ης 3ης & 4ης περιόδου, έτους 2022 Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεως της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός Αμφιθέατρο). Στις 09:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επαρκείας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών, ως εξής:

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

2η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

4η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες.

Ανατ. Μακεδονία – Θράκη

Καθορίστηκαν, επίσης, οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για απόκτηση, ανανέωση και επέκταση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (A.D.R.) έτους 2022 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως εξής:

1

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με ώρα έναρξης την 9η πρωινή, με την εξής σειρά:

• Ανανεώσεις

• Βασική εκπαίδευση

• Επεκτάσεις (οι επιτυχόντες της Βασικής εκπαίδευσης)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Σχολές ΣΕΚΑΜ ή ΣΕΚΟΟΜΕΕ που φοίτησαν.