Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ οδικού μεταφορέα στην Καρδίτσα το 2024

Δείτε τις ημερομηνίες
Παρασκευή 15/03/2024 - 13:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιόδων του έτους 2024, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα επιβατών & εμπορευμάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών.

Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων των Β, Γ και Δ περιόδων για το τρέχον έτος ορίζονται οι παρακάτω:

pee_karditsa

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Πλαστήρα 56 – 1ος όροφος στην Καρδίτσα. 

Κάθε Σχολή ΣΕΚΑΜ της Π.Ε Καρδίτσας οφείλει να υποβάλλει μέχρι 5 Ιουνίου 2024 για τη Β΄ Περίοδο ημέρα Τετάρτη, μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2024 για τη Γ΄ Περίοδο ημέρα Τετάρτη και μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2024 για τη Δ΄ Περίοδο ημέρα Τετάρτη, καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στις οποίες να αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων, οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι και την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοιτήσατε είτε στο 24413 54530 και στο email: n.kogias@thessaly.gov.gr

PreviousNext