Εξετάσεις Π.Ε.Ε. στη Χαλκιδική

Δευ, 23/05/2022 - 14:43

Προγραμματίστηκαν από την Π.Ε. Χαλκιδικής οι εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων Β’ περιόδου 2022.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής, τη 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή, στις 08:30 π.μ.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ως και των αιτήσεων αυτών που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ΣΕΚΑΜ θα είναι η 13η Ιουνίου 2022. Την ίδια ημέρα, οι ΣΕΚΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν και σε ηλεκτρονική μορφή, τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.